Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

За нас

WWW.TRAUMAHELP.EU

Тази страница е създадена в рамките на проект, подкрепен от Фондация „Български фонд за жените” чрез програма Спешен фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID – 19.

Страница ще Ви бъде полезна ако сте преживяла насилие. На нея може да намерите полезна информация за онлайн терапевтичното консултиране, както и да се свържете с консултант – терапевт.