Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

Домашното насилие

Домашното насилие е изключително травмиращо събитие, което оставя дълготрайни емоционални отпечатъци върху личността. То е социален феномен, който се среща изключително често в България.

Домашното насилие има своя правна форма, регулирана в българското законодателство

Понякога е трудно да разпознаем насилието, дори когато се случва в дома ни и ние сме жертва. Има много причини това да е така. Болката, когато някой, който се очаква да обича, наранява е толкова силна, че може да накара съзнанието ни да отхвърля реалността или да я отрича. За това и много жени и деца са склонни да приемат, че това, което се случва с тях е естествено и нормално. Най-сигурният начин да проверим дали сме застрашени е да се доверим на сърцето си.

Как се чувстваме в къщи?

В действителността домашното насилие е опасен феномен, който може да остане дълго време прикрит и неразпознат нито от жертвата, нито от извършителя. Двамата могат да изкарат продължително време заедно, поддържайки насилието, превръщайки го в ежедневие. В тази опасна ситуация шанс за спасение изисква или насилника да съумее да се контролира и спре, или пострадалата (в повечето случаи това са жени) да събере смелост и да избяга. През 2020 година ние изследвахме съдебната практика в България и описахме случите на домашно насилие, така, както са документирани в съда. Това ни помогна да разберем повече за извършителите на домашно насилие. Докладът на адв. Диляна Гитева е достъпен тук...

Преживелите домашно насилие попадат в рисковата група на хората, които могат да се сблъскат със сериозни емоционални състояния, като пост-травматичното стресово разстройство, злоупотреба с алкохол и/или психоактивни вещества, злоупотреба с успокоителни или седативни медикаменти.
Ако си преживяла домашно насилие е нормално да имаш болезнени спомени, в съзнанието ти да се връщат откъси от случаи на насилието, да изпитваш страх или да се чувстваш застрашена. Възможно е да се чувстваш откъсната или безразличенна към заобикалящият свят. Всичко това са прояви на остатъчна емоционална болка, които можеш да се научиш да преодоляваш и животът ти да бъде пълноценен и да си способена да му се наслаждаваш и радваш. Това е част от терапевтичният процес.

Съществуват погрешно формирани вярвания, които тормозят жертвите на насилие. Можеш да се информираш за тях и това ще ти помогне да се възстановиш.

Ние, във фондация „Център Надя“, клон Русе, изследваме домашното насилие в неговите правно и социално измерение. Това ни помага да разберем този негативен феномен и да бъдем успешни, когато помагаме за неговата превенция и в помощта, която оказваме на пострадалите. Ето и нашите публикации:
За млади хора и юноши:
Опасни връзки
ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНТО НАСИЛИЕ - помагало за юноши
За млади хора и студенти:
Опасни връзки - 2023 г.
За професионалисти, работещи с деца и юноши:
Програма за превенция на домашното насилие, помагало за учителя в началното училище.
Програма за превенция на домашното насилие, помагало за учителя, работещ с юноши.
За професионалисти:
Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие.
Актове на домашно насилие, разгледани в практиката по прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Разпознаване на домашното насилие.
Анализ на приложението на ЗЗДН в апелативен район Велико Търново, за периода 2015 – 2018 година