Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

Травмиращо събитие

Домашното насилие

Домашното насилие е изключително травмиращо събитие, което оставя дълготрайни емоционални отпечатъци върху личността.

Преживелите домашно насилие попадат в рисковата група на хората, които могат да се сблъскат със сериозни емоционални състояния, като пост-травматичното стресово разстройство, злоупотреба с алкохол и/или психоактивни вещества, злоупотреба с успокоителни или седативни медикаменти.

Ако си преживяла домашно насилие е нормално да имаш болезнени спомени, в съзнанието ти да се връщат откъси от случаи на насилието, да изпитваш страх или да се чувстваш застрашена. Възможно е да се чувстваш откъсната или безразличенна към заобикалящият свят. Всичко това са прояви на остатъчна емоционална болка, които можеш да се научиш да преодоляваш и животът ти да бъде пълноценен и да си способена да му се наслаждаваш и радваш. Това е част от терапевтичният процес.