Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

Психотерапевтични услуги чрез интернет

Oнлайн терапията

Онлайн терапията/консултиране се нарича предоставянето на психотерапевтични услуги чрез интернет. Това може да се случи чрез електронни писма, текстови съобщения, чат, видео конферентна връзка или телефонен разговор през вайбър, скайп и др.

Онлайн терапията може да се провежда както в реално време (при телефонен разговор или чат), така и във формат на забавяне (например при писане на писма, отговоряне на съобщения и други). Разбира се, онлайн терапията има своите ограничения, но въпреки това набира все повече популярност и е от реална полза във всички случаи, в които срещите на живо не са възможни са.