Онлайн консултации за жени, преживели насилие.

Как се чувстваме в къщи?


Чувства, които са сигнал за добро отношение:

Чувства, които са сигнал за лошо отношение/насилие:

- Щастие
- Да се чувстваш обгрижена
- Да се чувстваш в безопасност
- Спокойствие
- Да се чувстваш харесван/а
- Да се чувстваш подкрепян/а
- Можеш да бъдеш себе си
- Свобода
- Уважение
- Унижен
- Нервен
- Объркан
- Виновен
- Неспособен
- Изплашен
- Не можеш да се храниш или спиш достатъчно
- Ядосан